ETKİN TARIM YAPALIM /// Let’s Make Effective Agriculture

(Below is the article in English.)

Sayın Vatandaşlarım.

Ülkemiz şehirlerinde etkin tarım yapılmalıdır.

Tarım bölgelerinde en verim alınan ürünlerin yetiştirilmesi için planlama yapılmalıdır.

Çiftçilerimizin en yüksek kazancı elde etmeleri için herkesin farkında olmadan aynı ürünü yetiştirmesi engellenmeli, onlara ne yetiştirmesi gerektiğinin tavsiyesi verilmelidir.

Böylece her çeşit üründen en çok üretim sağlanmalıdır, ülkenin tüm ihtiyaçlarının yetişmesi ve fazlasının ülkelere ihracının gerçekleştirilmesi için tüm imkanlar sunulmalıdır.

Tüm üretim miktarı elektronik veri tabanında olmalı. Çiftçilerin ürün yetiştirmelerine, teknolojik ekipman ve ziraat mühendisleri ile destek verilmeli. Çiftçilerin ürünlerini pazarlamalarına ise ekonomik veya profesyonel pazarlamacılar ile destek verilmelidir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Citizens.

Effective agriculture should be done in the cities of our country.

Planning should be made to grow the most efficient crops in agricultural areas.

In order for our farmers to earn the highest income, everyone should be prevented from growing the same product without realizing it, and they should be given advice on what to grow.

Thus, the most production of all kinds of products should be provided, and all opportunities should be provided to meet all the needs of the country and to export the surplus to the countries.

All production amount must be in an electronic database. Technological equipment and agricultural engineers should be supported for farmers’ cultivation. The marketing of farmers’ products should be supported by economic or professional marketers.

With best wish and respect
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.