MELEKLERİN KATI /// Presence Of The Angels

(Below is the article in English.)Melekler Katı:
Hakan Coşar’ın akrilik tablosu. Ebadı: 70x70cm

Melekler katı, Allah’ın Nur katının, birinci katında bulunmaktadır. İkinci kat ise Levh-i Mahfuz Katıdır.

Evren Nur katı içinde siyah bir nokta şeklinde görünmektedir. Nur’dan yaratılmış olan Meleklerin yapısında her rengin ışıldadığı görülmektedir.

( Daha iyi anlamak için kristale bakıldığında içinde parlayan ve değişen renkleri düşünebilirsiniz.)

Melekler görevlerini yerine getirmek için sürekli siyah nokta şeklinde görülen evrenin içine girip sonra geri gelmektedirler.

Nur katında ısı yoktur. Isı nokta şekline görünen evren içinde geçerli bir yaratılıştır.

Nur katında insan bedeni yaşayamaz. Nur katında olabilmek için Nur’a dönüşmek şarttır.

Melekler Nur’dan yaratılmıştır aynı zamanda yapılarında bütün renkler ışıldamaktadır, Bu yüzden bembeyaz Nur içinde melekler parıldayan renkleri sayesinde belirgin görülebilmektedir.

Saygılarımla
HAKAN COŞARPresence Of The Angels:

Angels Level

Hakan Coşar’s Acrylic Painting. Size: 70x70cm

The Presence of the Angels Light Floor is within first floor of the Light Presence of God. The presence of book Levh-i Mahfuz is within second floor of the Light Presence of God.

( I will draw soon, with the permission of God.)

The Universe is seen like a black point within the presence of Light.

The angels was created from light. The angels contain all colours shining in their structure.

(When you look at the crystal to better understand, you can think of the shining and changing colors inside.)

To fulfill their tasks the angels incessantly enter into the universe that appears like a black point then return.

There is no heat on the angels light floor. The heat is a valid creation in the universe which appears in the shape of a black point.

Human body can not live in the angels’ light floor. To be on the God’s light floor it is necessary to transform into the light.

The angels are created from the light and at the same time all the colors are shine in their structure. Therefore, the angels in the extremely white light can be seen through their shining colors.

Best Wish
HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir