SORGULAYIN /// You Should Do Query

SORGULAYIN
YOU SHOULD DO QUERY
(Below is the article in English.)
SORGULAYIN
Hz.İbrahim gece, gizlice tapılan putlara sokulur. Onları bir tanesi hariç, kuvvetli darbelerle (es-Sâffât, 91-93) paramparça eder. Ona, kim bunu yaptı, diyenlere de: “O kalan puta sorun.” der. Kalan put tabii ki konuşamadığı gibi, diğer putların da kendilerini koruyamadıkları ortadadır. Ona inananları nasıl koruyacak?
—–İbrahim: “Sorgulayın” demek istemektedir.
Hz.Musa, İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarır. Kızıldeniz’den geçirir. Onları emniyetli bir yere getirir. Onlar gene gizli olarak sarı bir ineği tanrı yaparlar. İneğe taparlar. Musa ineği kestirir. İnek kendini kesilmekten koruyamamıştır. Kimi koruyacak? Aynı İbrahim zamanı gibi.
—–Musa: “Sorgulayın.” Demek istemektedir.
Hz.Muhammed Mekke’nin fethinde, gerek Kabe içinde, gerek dışarda bütün putları kırdırıp, parçalattırır. O putlar da Muhammed’in Mekke’ye girişini önleyememiştir.
—–Hz.Muhammed de: Sorgulayın.” Demek istemektedir.
İnsanların bazıları maalesef, dünya hayatı boyunca sorgulamadılar. Hala sorgulamıyorlar. Tüm ortaçağ ve sonrasında, firavunların, kralların, imparator veya padişahların ilahlaşması veya Allah’ın gölgesi olması, sömürünün sebebi, gücün de sembolüdür. Bu çağda da bu yol güç, makam ve zenginlik elde etmek için kullanılıyor. Yalnız putların yerini bütün dünyada gruplar halinde insanlar almış durumda. Grup liderlerini siyasiler beslemektedir. Çünkü liderlerini elde edince her bir grup oy deposu olmaktadır. Bu sorun bütün dünyanın. Bunun kurtuluşu “Bireylerin sorgulamasıdır”. Allah’ı bulmak için hiç kimseye ihtiyacımız olmadığını bilmeliyiz. O zaten bize şahdamarımızdan yakındır. O bizimledir. Bize ihtiyacımız olan bilgileri bulacağımız kitabı indirmiştir. Herkes eşittir. Dini herkes aynı kitaptan aynı şekilde öğrenir.
Yazan: Hale EralpENGLISH

YOU SHOULD DO QUERY

At night, Abraham is come near to secretly worshiped idols. Except for one of them, with strong blows (es-Safat, 91-93) shatter. And whoever did this to him said: “Ask that idol.” Of course, the remaining idol cannot speak, and it is obvious that other idols cannot protect themselves. How will he protect those who believe in him?
—– Ibrahim: “You should do query” means.
Moses saves the children of Israel from Pharaoh. It passes through the Red Sea. Bring them to a safe place. They secretly turn a yellow cow into a god. They worship cows. Moses will cut the cow. The cow could not protect itself from slaughter. Who is protect to us? Just like the time of Abraham.
—– Moses: “You should do query.. He means.
In the conquest of Mecca, the Prophet Muhammad had all the idols broken and torn apart both inside and outside the Kaaba. Those idols could not prevent Muhammad from entering Mecca.
—– Prophet Muhammad says: You should do query.. He wants to say.
Some of the people unfortunately have not questioned the rest of their life. They still don’t question. The pharaohs, kings, emperors or sultans says himself is your god. Or they say himself is shadows of God. During the Middle Ages and later. This is the reason for exploitation is the symbol of power. In this age, this road is used to gain power, authority and wealth. Now became an idol of human groups. Politicians feed the group leaders. Because when they get their leaders, each group becomes a ballot store. This problem is the whole world. The salvation of this is ası questioning of individuals ”. We need to know that we don’t need anyone to find God. God is already close to our jugular vein. He’s with us. He has downloaded the book where we will find the information we need. Everybody is equal. Everyone learns religion from the same book in the same way.
Written By: Hale EralpBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir