DÜNYA HAYATININ TEKRARI VARMI /// Is there a repetition of world life

(Below is the article in English.)

Reenkarnasyon var mı yok mu? Allah bu konuda ne dedi? Tüm cevaplarI bu makalede okuyabilirsiniz.

Biz Dünya sınavında olan insanların Reenkarne olmadığını ispat eden ayetler aşağıda yazmaktadır.

FAKAT…

Not: Allah’ın sadece seçtiği yardımcılarını reenkarnasyon yaptığının ayetlerini linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Link => Ayetleri okumak için burayı tıklayınız.


Bakara 2 / 28 : Allah’ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.

Mümin 40 / 11 : Diyecekler ki: “Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere de dirilttin, şimdi günahlarımızı anladık; acaba çıkmanın bir yolu var mı?”

Açıklama : ilk ayet diyorki : önceden ölü idi dünyada dirildi, dünyada yine öldürdü ve ahirette diriltecek.
İkinci ayet ahiretteki konuşmayı önceden bildiriyor. Diyorki iki kez öldük iki kez dirildik.
Ayetlerde görülen dünyada bir kez yaşanıyor.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

Is there any reincarnation or not? What did God say about this? You can read all the answers in this article.

The verses proving that the people who are on the World exam are not Reincarnated are written below.

BUT…


Note: You can read the verses that Allah only reincarnates his helpers by clicking the link. Link => Click here for read.

Bakara 2 / 28 : How can you deny that God exists? You were dead resurrected you. Then it will kill you again. Then he will resurrect again. Then you will be returned to him.

Mümin 40 / 11 : They will say: “O our Lord. You killed us twice and resurrected us twice. Now we understand our sins. Is there a way out?”

Explanation: the first verse says: people were dead before they were resurrected in the world. everyone will be killed again after their life on earth. And everyone will resurrect again in the hereafter.
The second verse foretells the conversation in the hereafter. It says we died twice, we were revived twice.
People live once in the world seen in verses.

Writer : Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.