BU MUCİZE YAŞANACAK, HENÜZ YAŞANMADI /// This miracle to will live

Allah, Hz İsa ve Sofra / God, Jesus and Meal

(Below is the article in English.)

Allah, Hz İsa ve Sofra

5 Maide

111. Havarilere şunu vahyetmiştim: “Bana ve resulüme iman edin.” Şöyle demişlerdi: “İman ettik, sen de tanık ol ki biz, müslümanlarız/Allah’a teslim olanlarız!”
112. Havariler demişlerdi ki: “Ey Meryem’in oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” İsa dedi ki: “Eğer müminlerseniz Allah’tan sakının!”
113. Dediler: “İstiyoruz ki ondan yiyelim, gönüllerimiz tatmin bulsun, senin bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna tanıklık edenlerden olalım!”
114. Meryem oğlu İsa şöyle yakardı: “Allahım, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi! Rızık verenlerin en hayırlısı sensin!”
115. Allah dedi ki: “Ben onu üzerinize indireceğim. Ama bundan sonra küfre sapanınıza öyle bir azapla azap edeceğim ki, âlemlerden hiç kimseye böyle bir azap yapmamışım.”

Açıklama: Bu olay henüz olmadı. Bu mucize henüz yaşanmadı. Yaşanacak. Bu ayetler Allah’dan gelecek zaman bilgisidir.English

God, Jesus and Meal

Quran 5 Maide

111. I have revealed to the Apostles. “Believe in me and my prophet.” They said: “We believed. You be testimony that. We are Muslims and those who surrender to God!”

112. The Apostles said: “O Jesus, son of Mary! May your Lord send us a meal from celestial?” Jesus said: “be wary of Allah, if ye believe!”

113. They said: “We ask that we eat from it, so that our hearts will find satisfaction. Let us beleave that you told the truth. And be one of those who testify to this!”

114. Jesus, the son of Mary, burned it like this: “O God, O Lord. Send down upon us a meal from celestial. It be a feast for Before us and then after us. To be a miracle from you. Give boon to us. You are the best of who given boon.

115. God said: “I will bring it down upon you. But after this time. I will punish, who do blaspheme. With such a great punishment that. I have not given such a punishment to in the universe.”

Explanation: This event hasn’t happened yet. This miracle hasn’t happened yet. To will live. These verses are the future time information from God.

Yazan / Writer : Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir