ALLAH’IN CEVABI /// The Answer of God

(Below is the article in English.) – https://youtu.be/D85rD9rrMEg – Kuran’da Yasin suresinin başında bulunan ( Ya sin ) harflerin anlamı: Bir çok şahsın adından oluşan anlamlı bir cümledir. Peygamberine bildirdiği gayb bilgisidir. Bu cümle Allah’ın insanlara bir konu hakkında cevabıdır. Bu cevapta aynı zamanda bir mucize anlatılmaktadır. Kuran içindeki ayetler ile ispatlana bilir bir açıklaması vardır.

Allah’ın izni ile. Toplum ve kameralar  önünde, Dünya çapında yayın yapıldığı anda. Yasin, Eilf Lam Mim, Elif Lam Mim Ra  harflerini açıklamak ve Kuran ile doğruluğunu ispat etmek, ilahi görevimdir.
Saygı ve Sevgilerimle HAKAN COŞAR –– ENGLISH The Answer of God : The meaning of the letters (Ya sin) at the beginning of the Surah Yasin in the Qur’an: It is a meaningful sentence consisting of the names of many people. This sentence is God’s answer to people about a subject. This answer also describes a miracle. It has a verifiable explanation with the verses in the Qur’an.

With Allah’s permission. In front of the community and cameras, as soon as the worldwide publication is made. To explain the letters of Yasin, Yasin, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim Ra and prove accuracy with the Quran is my divine duty.

Best Wish HAKAN COŞAR –Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir