ANDOLSUN BEN YENERİM /// I swear I will beat

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah şahsen yemin ediyor. Hepimiz biliyoruz ki, Allah sözünden asla dönmez. Allah ne derse olur. Bununla beraber, Allah yemin ediyor ise. Allah’ın o konu hakkında hiddetli olduğunu anlarız.

Allah, insanları yoktan var ettiği. Allah: İnsanların kendilerini yaratan Allah’a karşı galip gelebileceğini düşünmelerine ve bu düşünceyi uygulamaya çalışmalarına çok öfkeleniyor.

Bu sebeplerden dolayı yeminle başladığı aşağıdaki vahyinde kendisinin ve elçisinin mutlaka galip geleceğini bizlere söylüyor.

58- Mücadele

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

21. Allah: “Andolsun ki, Ben yenerim Ben ve peygamberlerim!” diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah güçlüdür, daima üstün gelendir.

Yeri, göğü ve arasındaki her şeyi kusursuz yaratan. Hepsinin idaresini kusursuz yerine getiren Allah’da hiç bir güçsüzlük yoktur. Olmadı. Olamaz da. Yarattıklarının arasında insanı sınava tabi tuttuğu ve herkesi özgür iradesinde bıraktığını biliyoruz. Özgür kalan insan, özgürce düşündüğünde kendini var edeni yenebileceğini asla düşünme gafletine düşmesin dilerim.

Saygı ve sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

God personally swears. We know that Allah never breaks his word. Whatever God says will happen. However, if Allah swears. We understand that God is angry about that issue.

God created people from nothing. Allah is very angry that people think that they can win against God who created them and try to apply this idea.

For these reasons, God tells us that he and his messenger will surely prevail in the following revelation, which he started with an oath.

58-Mücadele

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

21. Allah: “I Swear, I will beat; I and my prophets!” he wrote. There is no doubt that God is mighty, always prevailing.

Who created the earth, the sky and everything in between perfectly. There is no weakness in God, who rules all of them flawlessly. It didn’t happen. It can’t be. We know that among his creations he puts people to the test and leaves everyone in their free will. I hope that the free person never falls into the heedlessness of thinking that when he thinks freely he can defeat the one who creates himself.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir