DURSUN BU HAYASIZCA AKIM /// Stop This Impure Current

(Below is the article in English.)

Sevgili Vatandaşlarım. Sevgili Müminler.

Ülkemizde ve Dünyada, özellikle bazı sosyal uygulamalarda bazı genç kızlar ve bazı kadınlar hatalı davranmaktalar.

Bu kişiler sosyal uygulamalarda binlerce takipçi elde etmek ve bu sayade para kazanmak için müstehcen danslar yapmaktalar.

Amacım sosyal uygulamasını kötülemek değildir. Sosyal uygulamalarda çok eğlendirici veya öğretici videolarda bulunmaktadır.

Fakat…

Özellikle mahrem bölgelerini çok belli edecek kıyafetler giymekteler. Ve insanların dikkatlerini kendilerinin mahrem bölgelere çekmeye yönelik danslar yapmaktalar. Bu durum para kazanmak için medeniyetimizin ahlaki çöküşe doğru gittiğini göstermektedir.

Bunu sadece para için yapıyorlarsa. Bu gibi olaylar kişilerin maddi sıkıntıda olduklarını, çalışarak yeterince para kazanamadıklarını göstermektedir.

Bu hayasızca akımların en kısa sürede durması doğru olandır.

Kadınlar ve genç kızlar, dilerlerse sevimli ve eğlendirici çeşit çeşit video çekip eğlenebilirler. Asıl ve doğru olan iffetlerini korumalarıdır.

Allah, iffetini koruyan Meryem’i tüm kadınlara örnek olarak göstermiştir. İffeti korumak esastır.

66.Tahrim

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

12. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Citizens. Dear Believers.

Some young girls and some women behave wrongly in our country and in the world, especially in some social application.

These people do obscene dances on some social to gain thousands of followers and earn money.

My goal is not to denigrate the some social application. There are very entertaining or instructive videos on some social.

But…

Especially, they wear clothes that will show their intimate areas very clearly. And they dance to draw people’s attention to their intimate areas. This shows that our civilization is heading towards moral collapse in order to make money.

If they’re only doing this for money. Such events show that people are in financial difficulties and that they cannot earn enough money by working.

It is correct to stop these impure currents as soon as possible.

Women and girls can make a variety of cute and entertaining videos and have fun if they wish. The main and true thing is that they maintain their chastity.

Allah showed Mary, who protected her chastity, as an example to all women. It is essential to preserve chastity.

66.Tahrim

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

12. Allah also cited as an example for the believers, the daughter of Imran, who preserved her chastity intact and whom we breathed into her from our spirit and who confirmed the words and books of her Lord. He was one of those who obeyed.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.