KEŞKE DİNLESELERDİ, AKILLARINI KULLANSALARDI /// Wish They Listened and Used Their Minds

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah bizlere cehennemi tarif eder. Anlayabilmemiz için dünyevi örnekler vermektedir. Örneğinden anlaya bilmemiz için. Aslında cehennem tarif edilemez, Sadece dünyadan örnek verilerek benzetmesi ile bir nebze anlamamız sağlanabilir.

Aslında Cehennem anlatınla bilenden çok ama çok büyük azaptır.

Bununla beraber bize geleceğin bazı kesin bilgileri veriliyor. Bunlar Cehenneme gitmesi kesinleşenlerin konuşmalarıdır. Bizlere örnek olması ve aynı hatalara düşmememiz için Allah geleceğe bakmış ve bize bilgi vermiştir.

Cehennemdekiler, oraya gitme sebeplerini şöyle ifade ediyorlar:

Uyarıcı peygamber geldi fakat inanmamışlar.
Onlar peygamberi yalanlamışlar. Onlar peygamberi, delilik, yalancılık ve büyücülükle suçlamışlar.
Onlar Peygamberi dinlememişler bile ve akıllarını kullanmamışlar.

67.Mülk

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

6. Kendi Rablerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ona gidiş de ne kötü sondur.
7. İçine atıldıklarında onun kaynarken çıkan hıçkırışını işitirler.
8. Hemen hemen öfkeden patlayacak gibi bir hale gelir, içine bir alay atıldıkça her defasında onun bekçileri onlara: “Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi?” diye sorarlar.
9. Onlar: “Evet, bize uyarıcı bir peygamber geldi; ama biz ona inanmadık ve “Allah hiçbir şey indirmedi. Siz büyük sapıklık içindesiniz.” diye yalanladık.” derler.
10. Ve derler ki: “Biz dinleseydik veya aklımızı kullansaydık, bu çılgın ateşin içinde bulunmazdık!”

51.Zariyat
52. İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,”O bir büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş olmasınlar.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah describes hell for us. He gives worldly examples so that we can understand. So that we can understand from the example. In fact, hell cannot be described, we can only be able to understand a little by giving examples from the world.

In fact, what told about Hell, it is very more great torment more than you know.

However, we are given some precise information about the future. These are the speeches of those who are sure to go to Hell. Allah looked to the future and gave us information in order to set an example for us and for we not should make the same mistakes.

Those in Hell express their reason for going there as follows:

The warning prophet came, but they did not believe.
They denied the prophet. They accused the prophet of madness, lying and witchcraft.
Even, they did not listen to the Prophet and did not use their minds.

67.Mülk

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

6. For those who disbelieve in their Lord, there is torment in Hell. How bad is end to him.
7. When they are thrown into it, they hear its boiling hiccup.
9. They said: “Yes, a warning came to us; but we did not believe in him and God sent down nothing. You are in a great perversion. “We denied.” they say.
10. And they say: “If we listened or used our minds, we would not be in this crazy fire!”

51.Zariyat

52. That’s it! When prophet came to those before them. Every time, They have said to him “He is a sorcerer” or “he is a madman”.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.