İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ /// Solution of Unemployment

(Below is the article in English.)

Sevgili Vatandaşlarım.

İşsizlik var ise iş yoktur. İş varsa işsizlik yoktur.
İş olması için işyeri olmalıdır. İşyeri olması için müteşebbis, sermaye ve karlılık olmalıdır.

Bizim vazifemiz sermaye sahiplerini işyeri kurmalarına teşvik etmek. Bizim vazifemiz işyeri kurmak isteyen sermayesiz müteşebbislere sermaye bulmak.

Bizim vazifemiz işyeri kurmak isteyen fakat neye yatırım yapacağını bilemeyenlere fikir vermek, yol göstermek.

Bizim vazifemiz işyeri kurma koşullarını kolaylaştırmak.

Sorumluluğumuz işyeri kurulurken ve işyeri belli ölçüde kazanca ulaşmadan vergi almamak.

İşyeri ve müteşebbis, kendisini bu teşviklerle kalkındıran millete borcludur. Milletin vergi kaybı olmamalıdır. İşyeri yeterli büyüklükte kazanca ulaşınca. Normalde ödemesi gereken vergileri ödemeye başlar. Ve O güne kadar ödenmemiş vergileri öder. Bu geri ödeme kazancının (örneğin) %5 ini geçmeyen taksitlerle olabilir.

Bilen ile bilmeyen aynı olmaz. Bilip de yapan ile bilip de yapmayan aynı olmaz.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear My Citizens.

If there is unemployment, there is no job. If there is a job, there is no unemployment.
There must be a workplace for work. To become a workplace, there must be entrepreneurs, capital and profitability.

Our duty is to encourage capital owners to establish businesses. Our task is to find capital for entrepreneurs who want to establish a business without capital.

Our duty is to give ideas and guide those who want to establish a business but do not know what to invest in.

Our duty is to facilitate the conditions for establishing a workplace. Our responsibility is not to collect taxes while the workplace is established and before the workplace reaches a certain level of income.

The workplace and the entrepreneur are indebted to the nation that developed itself with these incentives. The nation should not lose taxes. When the workplace has a sufficient income. He starts paying the taxes he would normally have to pay. And it pays the taxes that are not paid until that day. This repayment can be in installments not exceeding (for example) 5% of the earnings.

A person who knows and who does not know is not the same. Who knows and do; with who knows but not do is not to same.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.