AMAÇ: KİMİN DAVRANIŞI EN GÜZEL /// Purpose: Whose Behavior Is Best

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Yaratıldığımız andan itibaren Cennette yaşayabilirdik. Fakat Allah bizlere Dünya yaşamını takdir etti. Dünyada doğmamızın ve ölmemizin sebebi hangimizin daha güzel davranışlarda bulunacağımızın saptanmasıdır. Bu sınavın neticesi hepimize bildirilecektir.

Allah bazı insanların iyilikte yarıştığını, bazı insanların kötülükte yarıştığını söylüyor.

Aşağıdaki ayetler Dünya hayatının amacının bu olduğunu anlatmaktadır.
Rabbimiz hepimizi iyilikte yarışanlardan eylesin dilerim.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

67.Mülk
1. Ne yücedir O ki, mülk O’nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.
2. O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır

5.Maide
62. Onlardan birçoğunun, günaha girmek, haksızlık yapmak ve haram yemek için sür’at yarışı yaptıklarını görürsün. Yaptıkları ise ne kötü!

23.Müminun
58. Rablerinin ayetlerine inananlar,
59. Rablerine hiç ortak koşmayanlar,
60. Ve Rablerinin huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler,
61. İşte bunlar hayırlarda sürat yarışı yaparlar ve onun için ileri giderler.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

From the moment we were created, we could live in Heaven. But Allah has appreciated the life of the world for us. The reason we are born and die in the world is to determine which of us will behave better. The results of this exam will be reported to all of us.

God says that some people compete in goodness, some people compete in evil.

The verses below explain that this is the purpose of life on Earth.
May our Lord make us all compete in goodness.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

67.Mülk
1. How great is He. Property is in His hands. And He is omnipotent.
2. He created death and life. To test you and let you know which of you is better in behavior. He’s so strong, forgiving

5.Maide
62. You will see that many of them race fast in order to commit sins, to commit injustice and to eat haram. How bad is what they did!

23.Müminun
58.Believing in the signs of their Lord,
59. Those who associate no partners with their Lord,
60. And they give what they will give with their hearts beat, because they will come before their God.
61.Those they, who race for good and go forward for it.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.