DOĞRULUĞUNU TEYİT EDİN /// Approve the accuracy

(Below is the article in English.)

ÖNEMLİ! Allah’ın Kitabı Kuran’da Dediğinin Sonucunda, Herkes Kimden Duyarsa Duysun, Duyduğu  Ayetlerin Doğruluğunu Kuran’dan Kontrol Etmeli.

Al-i İmran 3. Sure / Ayet 78

Bismillahirrahmanirrahim
Kitap ehlinden öyle bir güruh da vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Halbuki o, kitaptan değildir. “Bu, Allah katındandır.” derler; oysa o, Allah katından değildir. Allah’a karşı, kendileri bilip dururken, yalan söylerler.

Allah Kuran’da diyorki: Kitabın uzmanlarından bazıları Allah katından olmayan şeyleri, bu Allah katından inen kitaptandır dediklerini söylüyor. Bunu bile bile yaptıklarını, bile bile yalan söylediklerini, Allah söylüyor.

Yanlış ayeti söyleyenler bazı Kitap Ehli insanlar. Yani Kitabın uzmanlarından bazılarıdır. Burada ana konu Kitabı çok iyi bilen din alimlerininde hataya düşebildiğidir. Hatırlanmalıdır ki bu ilahi sınavda şaşıranlar, yanlış yola kayanlar olabilmektedir.

Araf 7. Sure / Ayetler  Bismillahirrahmanirrahim
175 – Onlara, kendisine âyetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat; âyetlerden sıyrılıp çıktı, derken onu şeytan arkasına taktı, en sonunda da helak olanlardan oldu.

176 – Ve eğer dileseydik onu o âyetlerle yüceltirdik, fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu, âyetlerimizi inkâr eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler.

Bu yüzden inananlar, Allah’a ve Kuran’a uyan insanlar kimden duyarsa duysunlar, insanlardan duydukları ayetleri, Kuran’dan bakıp teyit etmek durumundadırlar.

Yazan: Hakan Coşar

ENGLISH

Look at the holy book to approve the accuracy of the verses that you have heard

if you heard verses from whoever, you must control accurasy of the verses

The Qur’an 3-  The Family Of Imran
Verses 78- There is among them a section who distort the Book with their tongues: (As they read) you would think it is a part of the Book, but it is no part of the Book; and they say, “That is from Allah,” but it is not from Allah. It is they who tell a lie against Allah, and (well) they know it!

Allah says in the Qur’an: Some of the experts of the book say that things that are not from Allah, they say this is from the book that came down from Allah. Allah tells them that they even did this, even that they were lying.

Those who say the wrong verse are some People of the Book. So are some of the experts of the Book. The main issue here is that religious scholars who know the Book very well can make mistakes. It should be remembered that those who are surprised in this divine test may be misled.

Araf 7.
175 – Tell them also the story of that man to whom Our Verses have been presented; He got out of the verses, then the devil put him on his behind, and at last he became one of those who perished.

176 – And we would have glorified him with those verses, if we wished, but he became despicable, remained, and fell after his own pleasure. His exemplary form now resembles that of that dog that if you go on it it stretches its tongue and breathes, if you let it go, it will fade. This is the example of the people who disbelieve in Our Ayat. Tell this story well, maybe they’ll think a little bit.

That’s why people who believe in God and follow the Qur’an. Whoever hears verses from people, they have to look at the verses they hear from people and confirm them from the Qur’an.

Writer: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.