KURAN MİLADİ TAKVİMİ ONAYLIYOR /// Quran Confirms of Miladi Calendar

(Below is the article in English.)

İsra Suresi  17
Bismillahirrahmanirrahim
12 – Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık.

Ayetten net  anlaşılan “  yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik.“ denilmesidir. Bir yıl gece ve gündüz sayısından hesaplanmaktadır. Hesaplanan Ay’ın şekillerinin sayısı değildir. Bu ayetin neticesinde bir yıl dolayısı ile bir yıldaki gün sayısı, gece ve gündüz sayısı ile hesaplanmalıdır,

ENGLISH

Quran Confirms Accuracy of Miladi Calendar

The Quran 17- The Isra
12- We have made the Night and the Day as two (of Our) Signs: the Sign of the Night have We made dark, while the Sign of the Day We have made bright; that ye may seek bounty from your Lord, and that ye may know the number and count of the years: all things have We explained in detail.

It is clear from the verse that it is said that “we have erased the darkness of the night and brought the light of the day that enlightens the object so that you can know the number and calculation of the years.” It is calculated from the number of days and nights in a year. The calculated Moon is not the number of shapes. As a result of this verse, the number of days in a year should be calculated with the number of days and nights.

Writer: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.