MİRAÇ VE MESCİD-İ AKSA GERÇEĞİ /// Masjid al-Aqsa and Ascension. Truth

(Below is the article in English.)

İsra Süresi, Miraç ve Mescidi Aksa

Bazı müslümanlar, Hz. Muhammed’in Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan Miraç’a yükselerek Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya geldiğine inanır. Bu Kuran’ın yanlış anlaşılmadan doğan yanlış inanıştır.

Halbuki Aksa isminin anlamı : En uzak. En son. Kusvâ. Nihayet. Irak demektir. Bu da İsra suresinde geçen mescidi aksanın miraçta en uzak ibadet yeri olan ve en son nokta olan Allah’ın katı anlamına gelmektedir, zaten miraçta Hz Muhammed’in, Allah’ın katına çıktığını herkes bilmektedir, İsra suresindede Miraç anlatıldığı herkes tarafından bilinmektedir, apaçık anlaşılmalıdırki,

“17. İsra süresi 1. Ayet:
Uzaktır bütün noksanlıklardan O ki, kulunu bir gece Mescidi Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya götürdü; ona ayetlerimizden gösterelim diye. Gerçek şu ki, O’dur işiten gören! “ denilen ayette, bahsedilen Mescidi Aksa , Kudüs’teki mescit değildir, kesinlikle Allah’ın katıdır. Ve bu ayetle Allah’ın katı miraca çıkış , Allah tarafından anlatılmış ve onaylanmış olur. Ama zan edildiği gibi Kudüs denirse O zaman Allah katına çıkması Kuran’da yazılmamış demek olur , şirk olur.

Saygılarımla
Hakan Coşar

ENGLISH
The Quran 17. Isra
Verse 1: Glory to (Allah) Who did take His Servant for a Journey by night from the Sacred Mosque to the Farthest Mosque, whose precincts We did bless,- in order that We might show him some of Our Signs: for He is the One Who heareth and seeth (all things).

Muslims, Hz. Muhammad ascends from the Masjid al-Haram in Mecca to Mirac and believes he came to the Masjid al-Aqsa in Jerusalem. This is the false belief that the Koran is born of misunderstanding.

However, the meaning of the name Aksa means: farthest. Last. Finally. In this verse Mirac is known by all who are told, and it must be understood clearly that this is the most distant place of worship of the mosque ,
The mentioned Masjid al-Aqsa is not a mosque in Jerusalem, it is certainly Allah’s solid.

Best Regards
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir