ALLAH KURAN’DA MESCİD-İ AKSA ONLARINDIR DEDİ /// Allah in the Qur’an said that the Masjid al-Aqsa is theirs

Allah C.C, Hz Muhammed’den önce Hz Musa ve Hz İsa yı yollamıştı, İslam gelmeden önce Museviler tarafından Kudüs Mescidi Aksa kıble olarak kullanıyordu, onların kıblesi idi. Dâvûd -aleyhisselâm-, Allâh C.C nin emriyle Beyt-i Makdis’in inşaatını başlatmış fakat ömrü kifâyet etmemişti. Bunun üzerine Süleymân -aleyhisselâm Beyt-i Makdis’in inşâsını devâm ettirdi. (M.Ö. 967 veya 953) Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mâbedin ismi sonradan Mescid-i Aksâ oldu.
Hz Muhammed’in geldiği ve Kuran ın inmeye başladığı ilk zamanlar da Kuran da kıble belirlenmeden önce, müslümanlar onların kıblesine uydular ve o yöne döndüler, Müslümanlar Hicret’ten önce ve Hicret’ten sonra namaz kılarken Kudüs’e yönelirlerdi. O zaman Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların kıble bakımından ittifakları vardı. Müslümanların namazda Kudüs’e doğru yönelmeleri Yahudilerin ileri geri konuşmalarına sebep oluyordu. “Mademki Müslümanlar namaz kılarken bizim kıblemize dönüyorlar, demek ki kıblemiz haktır, kıblemiz hak olunca dinimiz de haktır. Öyleyse dinimize neden dönmüyorlar?” diye dedikodu çıkarıyorlardı.
İlerleyen zamanlarda Allah C.C bu durumu düzeltti, İslamın, müslümanların kıblesi Mescidi Haram yani Kabedir dedi, Allah C.C Kuranda onların kıblesine uymayın, onların kıblesiyle ilgilenmeyin sizler sadece İslamın kıblesi Kabe’ye dönün dedi. Allah C.C Aksa onların kıblesi dedi, Allah’ın  bu sözü sebebi ile orası onlarındır. Allah böyle demişken Aksa bizim demek müslümanlar için şirk olur, Allah C.C nin kelimeleri ile zalimlerden olursun demiştir .

Bakara 145 de ( 145 – Celâlim için, sen o kitap verilmiş olanlara, bütün delilleri de getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar, sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değiller. Celâlim hakkı için, sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz, sen de zâlimlerden olursun.)

Kuran Sadece Kabe’ye yönelmek , Allah’ın hidayet ettiği kimselerin haricine ağır gelir dedi.

(Bakara 143 – Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kâ’be’yi kıble yapmamız da şunun içindir: Peygamber’in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah’ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.)

Kuran’a göre Mescidi Aksaya dönüldüğünde Allah C.C yolundan dönenleri ayırt ederiz dedi, Sadece Kabe ile ilgilenmek yerine , Kudüs Mescidi Aksa ile de ilgilenmek , Allah’ın yolundan dönenlerin kim olduğunu ispatlar.

(Bakara 140 – “Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep yahudi ve hıristiyan idiler mi demek istiyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah’ın şahitlik ettiği bir hakikatı bile bile inkar edenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.)

149 – Hem her nereden yola çıkarsan hemen Mescid-i Haram’a doğru yüzünü çevir. Bu emir şüphesiz hak, Rabbinden olduğu gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir.

150 – Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir, ve her nerede olsanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. Ancak içlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın, benden korkun. Hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım, hem gerek ki doğru yolu bulasınız.

Allah C.C bu ayetlerde diyorki Kabe’den hariç Mescidi Aksa ile ilgilenenler insanlara aleyhlerine delil vermiş oluyorlar.

Saygılarımla
Hakan Coşar

ENGISH

Allah in the Qur’an said that the Masjid al-Aqsa is theirs

Soon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir