EMİR: KIZ ÇOCUKLARINI HAYAT MÜCADESİNE HAZIRLAYIN /// Order: Make ready your daughter for the struggle for life

(Below is the article in English.)

Allah her sözü ile insanlığa en doğruyu yapabilmesinin yolunu öğretir.

Aşağıdaki ayetlerde. Arapların, kız çocuklarını süs eşyaları içinde büyüttüğünü, narin yetişen kızların hayat mücadelesine gelince başarısız olduğunu ifade ediyor.

Hiç kimse gelecekte hayat şartları nasıl olacak bilemez. Kız çocukları dünya sınavının her zorlukları ile mücadele edebilmelidir.

Bu sebepten, kız çocukları ve erkek çocukları eğitimlerini tam almalı. Tüm çocukları hayatın zorlukları ile baş edebilecek güçte yetiştirilmeli.

Allah sebep ve sonuç ilişkisi ile bize evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmemizin gerekliliğini öğretiyor.

Allah, kız çocuklarının, anne ve babalara müjde olduğunu, kızların veya erkeklerin iyi yetiştirildiğinde daha güzel işler yapabildiğini söylüyor.

43.Zuhruf
16. Yoksa O, yaratıp durduğu mahluklarından kendine kızlar edindi de oğullarla imtiyazı size mi verdi?

17. Onlardan biri, Rahman’a isnat ettiği kız evlatla müjdelendiğinde, yüzü simsiyah kesilir de öfkeden yutkunur durur.

18. Onlar süs içinde yetiştirilip de mücadeleye gelince beceremeyecek olanı. O’na isnad ediyorlar öyle mi?

19. Onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi yaptılar. Yaratılışlarında hazır mı bulundular? Şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler.

Saygılarımla
Hakan Coşar
ENGLISH

God teaches humanity the way to do the best with every word.

In the following verses. He states that Arabs raise their girls in ornaments and that delicate girls fail when it comes to the struggle for survival.

Nobody knows what the life conditions will be like in the future. Girls must be able to cope with all the challenges of the world test.

For this reason, girls and boys should receive their full education. All their children should be raised to the strength to cope with the difficulties of life.

God teaches us the necessity of raising our children in the best way through the relationship of cause and effect.

God says that daughters are good news for mothers and fathers, and that girls or boys can do better things when they are raised well.

43.Zuhruf
16. Or did He take daughters for himself from the creatures he created and gave you privilege with sons?

17. When one of them is given good news of the daughter whom he attributed to Rahman, his face turns black and he swallows with anger.

18. They were brought up in ornaments. When it comes to the struggle, the one who cannot do it. Are they attributing to him?

19. They also made the angels, the servants of Rahman, female. Have they been present in their creation? Their testimony will be written and interrogated.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.