TÜRK MİLLETİ İLK HEDEF 1 TL = 1 USD /// Turkish Nation! First Goal 1 TL = 1 USD

Eyy Türk Milleti! İlk Hedef 1 TL = 1 USD

Ülkemizin insanı çok değerlidir. Ülkemizde ekonominin çok iyi olması, milletimizin huzurlu, mutlu ve bereketli olması için şarttır. Milli seferberlik olaraK ilk hedef 1 TL = 1 USD olmalıdır. Herkes üzerine düşen gayreti göstermek zorundadır. İthalat belirli düzeye çekilip, harcamalar orta derecede olup, birikimler artıp. Ülkemiz üretim, ihracat ve turizmde hızla gelişmeli ki, bütçede artıya geçmelidir. Bu sayede en kısa sürede İlk Hedef 1 TL = 1 USD neticesine varılabilir.

Hemen ev ve iş hesaplarını yazarak gözden geçiriniz. Gelir, gider, büyüme, birikim ve yardımlaşma bütçe dengesini kurunuz. Hedef Allah’ın izni ile finansal büyümedir.
Hemen yakınlarınıza aynı şekilde hesaplarını gözden geçirmelerini ve finansal büyümelerini tavsiye edin.

Başta şahsınız, aileniz, akrabanız, milletiniz, ülkeniz, Ülkeler, Dünyanın huzuru ve Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla hesaplar büyüme üzerine hazırlanmalıdır.

Herkesin içinde bulunduğu durum ne olursa olsun, başlamak bitirmenin yarısıdır.

Yazan: Hakan Coşar
ENGLİSH

Turkish Nation! First Goal 1 TL = 1 USD

The people of our country are very valuable. It is essential for the economy to be very good in our country and for our nation to be peaceful, happy and fertile. As a national mobilization, the first target should be 1 TL = 1 USD. Everyone has to do their part. Imports are reduced to a certain level, expenditures are moderate, savings increase. Our country should develop rapidly in production, export and tourism so that the budget should increase. In this way, the First Target 1 TL = 1 USD can be reached as soon as possible.

Write home and work accounts immediately and review them. Establish the balance of income, expenditure, growth, savings and solidarity. The goal is financial growth, by Allah’s leave.
Immediately advise your relatives to review their accounts and their financial growth in the same way.

Accounts should be prepared on growth in order to gain the peace of the world, primarily yourself, your family, relatives, nation, country, countries, and Allah’s approval.

Regardless of the situation everyone is in, getting started is half of the end.

By: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.