NEDİR O GERÇEKLEŞECEK OLAN /// What Will Be Really Happened

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah bize gerçekleşecek olan kıyametti hatırlatıyor. Kıyametin olacağını Allah bize söylemeseydi ve kıyametin ne olduğunu bize öğretmeseydi, bizim kıyamet adında bir bilgiyi bilemeyecek olacağımızı söylüyor.

Aynı zamanda Allah’ın peygamberlerini ve kıyameti reddeden toplulukların tarih boyunca Allah tarafından yok edildiklerini hatırlatıyor.

Allah elçisinin şerefli olduğunu, onu kendisinin görevlendirdiğini ve elçisinin sadece Allah’ın sözlerini ilettiğini belirtiyor.

Eğer elçi, Allah’ın söylediği haricinde farklı şeyler söylerse. Allah peygamberinin sağındaki kitabında yazılmış tüm iyiliklerini silecek olduğunu söylüyor. Sağındaki iyiliklerini yazan kitabın bom boş kalacağını ve onun canını aynı anda alacağını bildiriyor. Onun sadece solundaki kötülük kitabı ile yargılanacağını belirtiyor.

Hiç kimseninde bu cezaya engel olamayacağını söylüyor.

Bu hem peygambere, Allah’dan duyduğu haricinde hiç bir söz söylememesi için uyarıdır. Hemde tüm insanlığa uyarıdır. Allah’ın sözünü insanlara iletmesi sebebi ile peygamberlerine tam teslim olmaları için tüm insanlara bir uyarıdır.

Bu aynı zamanda sahte peygamberlere uyarıdır. Onların tüm sevapları silinecek, sadece yaptıkları kötülükleri ile Allah’ın huzurunda yargılanacaklar.

Aşağıda yazan ayetler. Allah’ın bu konuyu anlattığı, bizlere ilettiği sözleridir.

69. Hakka
Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

1. Gerçekleşecek.
2. Nedir o gerçekleşecek?
3. Gerçekleşeceğin ne olduğunu, nereden bileceksin?
4. Semud ve Ad inanmadı o başa çarpan olaya!
5. Semud büyük bir vaka ile yok edildi.
6. Ad ise şiddetli bir rüzgar, azgın bir fırtına ile yok edildi.
7. Allah, köklerini kesmek için onu yedi gece, sekiz gündüz aralıksız onların üzerine musallat etti. Bir de görürsün o topluluğu ki, o süre zarfında içleri kof hurma kütükleri gibi yıkılıp kalmışlar.
8. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı?
9. Firavun da, ondan öncekiler de attı üstüne getirilen o ülkelerde hep o hatayı işlediler.
10. Hep Rablerinin peygamberine karşı geldiler; o da onları gittikçe artan bir tutuşla alıverdi.
11. Suyun taştığı günde, sizi o akıp gidende Biz taşıdık.
12. Onu sizin için bir öğüt yapalım, duyan kulaklar onu duysun diye.
13. Artık Sur’a bir tek üfleyişle üflendiği zaman,
14. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp, bir tek çarpışla parçalandığı zaman,
15. işte o gün olacak olan olmuştur.

40. Kuşkusuz o, şerefli bir elçinin sözüdür.
41. Ve o, bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz!
42. Bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz!
43. Âlemlerin Rabb’inden indirilmedir.
44. Eğer Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı;
45. Elbette alırdık onun sağını. (sağda iyiliklerin yazıldığı kitap, solda kötülüklerin yazıldığı kitap vardır. Burada bugüne kadar yaptığı tüm iyilikleri silerdik diyor.)
46. Sonra da onun can damarını keserdik. (sonrada hemen canını alırdık diyor.)
47. Hiçbiriniz buna engel olamazdınız.
48. O, inananlar için bir öğüttür.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah reminds us of the apocalypse that will take place. He says that if Allah had not told us that the apocalypse would happen and had not taught us what the apocalypse is, we would not have known a knowledge called apocalypse.

It also reminds us of God’s prophets and that communities that rejected the apocalypse have been destroyed by God throughout history.

Allah states that the Messenger of Allah is honorable, that he has assigned him and that his messenger only conveys the words of God.

God says no one can prevent this punishment.

This is both a warning to the prophet not to say anything other than what he heard from Allah. It is also a warning to all humanity. It is a warning to all people to surrender fully to their prophets, as he conveys the word of Allah to people.

This is also a warning to false prophets. All their good deeds will be erased, they will only be judged before Allah for their evil deeds.

Verses written below. It is the words that God has told us about this issue and conveyed to us.

69. Hakka
With The Name of Rahman, Rahim, Allah

1. It will happen.
2. What is it going to happen?
3. How will you know what is going to happen?
4. Thamud and Ad did not believe in the incident!
5. Thamud was destroyed in a big case.
6. Ad was destroyed by a strong wind, a raging storm.
7. Allah invaded him seven nights and eight days without interruption to cut off his roots. You will also see that his community collapsed like empty palm stumps during that time.
8. See now can you see any residue from them?
9. Pharaoh too. The others before that too. In those countries that are subverted. They always committed that mistake.
10. They always opposed their Lord’s prophet. he also took them with increasing grip.
11. On the day when the water overflowed, We carried you in that day.
12. Let us do it for an advice for you. For hearing ears to hear it.
13. When puff out to the Sur with a single puff out.
14. When the earth and the mountains were raised and shattered by a single strike.
15. Here is what will happen on that day. Be done.

40. Undoubtedly it is the word of an honorable messenger.
41. And it is not the word of a poet. Few of you believe!
42. It is not the word of a prophet. You think very little!
43.He was sent down from the Lord of the Worlds.
44. If he had made up some words on our behalf;
45. Of course we would take his right. (On the right is the book in which good deeds are written, on the left is the book in which evil is written. Here he says we erase all the good he has done so far.)
46. Then we would cut off his lifeblood. (He says then we would take his life immediately.)
47. None of you could have prevented this.
48.He is a reminder for believers.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.