EKONOMİNİN İYİ OLMASI İÇİN /// For a Good Economy

(Below is the article in English.)

Sevgili Vatandaşlarım

Hem Ülkemiz için, hemde her birey için, ekonominin en iyi olması için yapmamız gerekenler:

Her yeni kazancın bir bölümü yatırıma, bir bölümü ihtiyaçlara, bir bölümü birikime, bir bölümü yardımlaşmaya ayrılmalıdır.

Bu uygulama mutlaka ekonomik büyüme getirecektir. Böylece her geçen gün kazançlar, yatırım, birikim ve yardımlaşmalar katlanarak büyüyecektir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Citizens

What we need to do in order for the economy to be the best, both for our country and for every individual:

A part of each new earning should be devoted to investment, part to needs, part to savings and part to solidarity.

This application will definitely bring economic growth. Thus, every day earnings, investments, savings and cooperation will grow exponentially.

With my best wish and respect
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.