DAYANIŞMAK VE YARDIMLAŞMAK /// Solidarity And Aid

(Below is the article in English.)

DAYANIŞMAK VE YARDIMLAŞMAK

İnsanlar tek başına yaşayamazlar. Birlikte yaşayabilmek için yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyaçları vardır.

Bir iş yerinin üretebilmesi için çalışanlara ve çalışanların da işe ihtiyaçları vardır. İş veren servetini onların gücü ile kazanır. Emeğinin karşılığını vermek zorundadır. Büyüklüğe girmek hatalar getirir.

(… Ey mülkün sahibi Allah’ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın… )

(3/ Ali- İmran/26). Hiç kimse sahip olduğu imkanlarının geleceğini tahmin edemez. Bir gün kendisinin de yardıma ihtiyac duyabileceğini bilemez. Fakirlik çoğu zaman zayıf karakterli insanları kötülüğe sürükler.

Yapılan yardımlar, onların kötü yollara düşmesini engeller. Kıskançlık duygularını yok eder ve aralarında daha güçlü dostluklar kurulmasına sebep olur.

(Onların mallarında dilencinin yoksulun hakkı vardır.)

(51/Zariyat/19). İnsanlar sevdiği mallardan fedakarlık ederek ihtiyacı olanlara verdiği zaman Allah’ın rızasını kazanırlar.

(Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz…)

(3/Ali-İmran/92). Yardımlaşma ilk önce yakınlarından başlamalı akraba ve çevresindekilere yapılmalıdır.

(…Hayır cinsinden vereceğiniz mallar, ana, baba, en yakınlar, öksüzler, yoksullar, yolda kalmışlar içindir…)

(2/Bakara/215). Yaşantımızın bir süresi vardır. Önemli olan yaşarken yaptığımız hayırlı ve güzel işlerdir. Ve dünyadan ayrıldığımız zaman da bu hayırlar ile anılmaktır.

Yazan: Jale Coşar

ENGLISH

SOLIDARITY AND AID

People can’t live alone. They need help and solidarity in order to live together. For a workplace to produce, need employees and employees need jobs.

The employer earns his fortune with their power. He has to pay for his labor. See himself of greatness brings errors.

(… O Allah, the owner of the property. You give the property to whom you wish, and you take back the property from whom you wish …)

(3 / Ali- Imran / 26). No one can predict what the future will be. He can’t know that one day he might need help. Poverty often leads poor people to evil. The aid prevents them from falling into bad roads. Destroys their jealousy feelings and leads to stronger friendships between them.

(In their property, the beggar and the poor have the right.)

51 / Zariyat / 19). When people sacrifice from their loved properties ones and give them to those in need, they gain God’s approval. You can never be good human, until you give from things you loves for aid their, …

(3 / Ali-İmran / 92). Assistance should start first from relatives. Must be done to relatives and people around.

(… The kind of aid you give is for the parents, the closest, the orphans, the poor, those on the road …)

(2 / Baccarat / 215). Our lives have a period of time. What matters is the good and good things we do while we live. And when we leave the world, this is to be remembered with good.

Written By: Jale Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir