ADEM OĞULLARI MESCİTLER SÜSLENEREK GELİN /// Sons of Adam Decorated and Come to Masjids

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah müminlere mescitlere gelirken süslenmelerini söylüyor. Ardından da peygamberinin sormasını istiyor. Kim haram etti süsü?

Tabi ki Allah insanların ziynet eşyalarını gösteriş için bolca takılmasını istemez. Bu durumlarda ziynetlerin üzerini örtün dedi ve seslerinden fazlalığının belli olmaması için ayaklarınızı yerlere hızlı vurmayın dedi.

Sevgili müminler. Allah’ın emri ile bundan sonra mescitlere gelirken süslenerek geliniz.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla
7/ Araf
31. Ademoğulları alın süslerinizi her mescidde ve yeyin ve için fakat israf etmeyin. Çünkü O sevmez israf edenleri.

32. De ki: Kim haram etti süsü, Allah’ın çıkardığı kulları için ve güzel rızıkları. De ki: O kimselerindir inanan dünya hayatında, kıyamet günüde yalnız onlarındır. işte böyle biz açıklıyoruz ayetleri bir topluluk için bilen.

24/ Nur
31………. gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü’minler, hepiniz Allah’a tevbe edin ki, mutluluğu bulabilesiniz.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH
Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah tells the believers to decorated when they come to mosques. Then he asks the prophet to ask. Who forbidden the ornament?

Of course, Allah does not want people to wear their jewelery to show off. In these cases, he said, “cover the ornaments, and do not hit your foots the ground strongly so that their voices are not obvious.
With The Name of Rahman, Rahim, Allah

Dear believers. After that, when come to the mosques, you should decorated with the order of Allah.

7/ Araf
31. Sons of Adam, take your ornaments in every mosque. And eat and drink but do not waste. Because God does not love those who waste.

32. Say: Who forbidden ornaments and good supplies? What Allah has issued for His servants. Say: They are belongs to those who believers in the life of the World. They are for only theirs on the Day of Judgment. That is how we explain the verses for a people who know.

24/ Nur

31…….Let them not hit their feet so that they know about the adornments they hide. Believers, all of you repent to Allah so that you may find happiness.
Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir