4 ÖRNEK KADIN KİMDİR / 4 WHO IS THE EXAMPLE WOMAN

(Below is the article in English.)

Allah 4 kadını örnek gösterdi.

İki kötü kadın, peygamber karısıydılar ama peygamber eşi olmaları kötülüklerini affettirmedi. Allahdan ceza aldılar.

Firavunun karısı. Bir kadın iyiydi ama kocası çok kötüydü. Kadın Allaha inanıyor ve Allahdan yardım diliyordu. Kadın, kocasının kötülüklerinden sorumlu tutulmadı. allah kadının çok değerli kulu olduğunu bildirdi.

Kadınlardan biri ise Meryem’dir. Meryem iffetli ve çok inançlı birdir. Meryem, Allahın tüm kadınların Meryemi örnek almasını istediği çok değerli kişidir.

66- Tahrim
Rahman ve Rahim Allahın adıyla
10 – Allah, inkâr edenlere, Nuh’un karısı ile Lut’un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) altında idiler, onlara hıyanet ettiler. (Kocaları,) Allah’tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. (Onlara): “Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin!” denildi.

11 – Allah, inananlara da Firavun’un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: “Rabbim! Bana yanında cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve beni şu zalim toplumdan kurtar!”

12 – Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem’i de Allah örnek gösterdi. Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.

 

ENGLISH

Allah showed 4 women as an example. The two wicked women were the wives of the prophet, but their being wives of the prophets did not atone for their wickedness. They were punished by God.

Pharaoh’s wife. A woman was good, but her husband was very bad. The woman believed in God and sought help from God. The woman was not held responsible for her husband’s misdeeds. God declared that the woman is a very valuable servant.

66- Tahrim
In the Name of the Rahman and Rahim Allah

10 – Allah gave the example of the unbelievers the wife of Noah and the wife of Lot. These two of our servants were under the (marriage) of two righteous servants, and they betrayed them. (Their husbands) could not repel anything from Allah from them. (To them): “Enter the fire with those who enter!” it was said.
11 – Allah set Pharaoh’s wife as an example to the believers. He said: “My Lord! Build me a house beside you in paradise, save me from Pharaoh and his (bad) business. And save me from this cruel society!”

12 – Allah also set an example for Mary, the daughter of Imran, who preserved her chastity. We breathed into him of Our Spirit, and he confirmed the words and books of his Lord. He was one of those who were sincerely obedient.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir